Fly Fly Travel je kompanija koja je standardizovala i isprobala svoj poslovni koncept, ponovljiv i prenosiv na budućeg primaoca franšize. Kompanija Fly Fly Travel je stekla iskustvo i znanje, razvila je uspješan, efikasan i savremen sistem pružanja usluga u oblasti turizma, avio industrije, školstva i izdavaštva sopstvenog magazina. Najviši standardi kvaliteta pruženih usluga doprinijeli su da  Fly Fly Travel  stekne reputaciju i veliki poslovni ugled u zemlji i regionu.

Glavne karakteristike naše kompanije kao davaoca franšize jesu:

 • jedinstvenost -novi koncept koji ima potencijala za širenje u domaćim i međunarodnim uslovima
 • profitabilnost - koncept koji primaocu franšize donosi atraktivan povraćaj svojih ulaganja
 • sistematičnost - sistemi poslovanja su detaljno razrađeni
 • laka prenosivost - znanje i iskustvo su lako prenosivi primaocu franšize
 • dostupnost - franšizu može priuštiti veliki broj poslovnih subjekata

 

Ulaskom u franšizno poslovanje Fly Fly Travel će vam omogućiti:

 • prodajnu moć poznatog brenda i kvalitetne usluge
 • pomoć tokom poslovanja
 • brzo, efikasno i sigurno postavljanje i širenje posla
 • kontuiranu razmjenu iskustava i dobrih poslovnih ideja u sistemu
 • kontuiran nadzor i pomoć - tehnička, logistička i marketinška podrška
 • precizno definisanu marketinšku strategiju i cilj
 • precizno definisane finansijske planove i orijentire profitabilnosti
 • programe neophodne za rad
 • korporativni indetitet - homogenost svih unutrašnjih elemenata.