Fransiza - upitnik

 

Fly Fly Travel veliku pažnju posvećuje odabiru kandidata za primaoce franšize. Primaoci franšize treba da budu poslovno orijentisani, lojalni, spremni na naporan rad, timsku igru i poštovanje standarda kompanije. Takođe, veoma je važno da ste i Vi uvereni da je odabir naše franšize pravi izbor za Vas. U skladu sa tim pozivamo Vas da ispunite sledeći upitnik.

Molimo Vas da na sva pitanja odgovorite iskreno i što je moguće preciznije, kako bismo stvorili što realniju sliku o Vama kao potencijalnom primaocu franšize. Popunjavanje upitnika je prvi korak u procesu uspostavljanja saradnje, a rezultati će nam pomoći da uvidimo da li se uklapate u profil osobe koju tražimo, odnosno da li ispunjavate osnovne kriterijume.

Zahvaljujemo Vam na Vašem vremenu i trudu da popunite ovaj upitnik.

Izjava o privatnosti

Uveravamo Vas da ćemo sve podatke o Vama, čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i ostalim važećim zakonima.

Vaši podaci neće biti korišćeni ni pod kakvim okolnostima, niti davani trećim licima, niti institucijama bez Vaše saglasnosti i dozvole, osim u slučajevima predviđenim zakonom.