Utvrdite svoju investicionu moć. Važno je da unaprijed odlučite o  ukupnom novčanom ulogu koji zaista možete sebi da priuštite.

Odlučiti se za oblik franšize. Kompanija Fly Fly Travel omogućava sve tipove franšiznog ugovora. Svi tipovi ugovora su na snazi tri godine. Prije samog ugovora pristupa se ugovoru o povjerljivosti. Ovim ugovorom primalac franšize potvrđuje da su sve informacije koje je davalac franšize dostavio strogo povjerljive i da se s njima treba tako postupati. Shodno tome, primalac franšize ne smije neposredno ili posredno otkriti povjerljive informacije nijednom trećem licu.

Single unit franšizni paket. Pristupanjem ovom tipu franšiznog paketa poslujete pod našim imenom samo u jednoj poslovnoj jedinici. Ovo je  najčešći oblik franšiznog poslovanja, a u poređenju sa ostala tri, i najjeftiniji.

Master franšiza  su franšizna prava koja uglavnom podrazumijevaju ekskluzivnost na jednoj većoj teritoriji, a često i u cijeloj državi i regionu, a predstavlja obavezu prodaje podfranšize i stvaranja sopstvene mreze poslovnica.

Premijum franšiza  je konverzioni tip franšiznog poslovanja gdje se već razrađeni biznis model (poslovnica Fly Fly-ja) daje u zakup kao posebna franšizna jedinica. Ovim dobijate tzv. "ključ u ruke", već razrađenu poslovnicu. Individualnom vlasniku ove franšizne jedinice ovim je obezbijeđena prednost u odnosu na konkurente, kao što su korišćenje poznate marke, standardizovani program obuke, postojeće baze avio kompanija i rezervacioni sistem, marketing. Na taj način se izbjegavaju tehnički detalji oko odabira lokacije poslovnice, osnivanja kompanije, opremanje i započinjanja poslovne aktivnosti.

Sledeći korak bi bio projekcija troškova započinjanja posla, sagledavanje trenutnog finansijskog stanja i mogućnosti finansiranja. Prije nego što otvorite franšizu, potrebno je odrediti koliko će biti potrebno novca za njeno otvaranje i da li to možete priuštiti.

Projekcija minimalnih budućih prihoda. Zapamtite da ne postoji automatska korelacija između otvaranja franšize i činjenice koliko će ona biti profitabilna. Potrebna investicija je samo indeks koliko je potrebno za start, a ne kakav će posao biti kada se pokrene.

U prvoj godini prosječna mjesečna prodaja bila bi:
AVIO KARTE- 30 -50 karata
TURISTIČKI ARAŽMANI - 7-10 aranžmana
PUTNA  ZDRASTVENA OSIGURANJA  - 10 -20 polisa
ZARADA NA MAGAZINU – 100-300€ mjesečno
U drugoj godini prosječna mjesečna prodaja bila bi:
AVIO KARTE- 40 -80 karata
TURISTIČKI ARANŽMANI - 10-15 aranzmana
PUTNA  ZDRAVSTVENA OSIGURANJA  - 20 -30 polisa
ZARADA NA MAGAZINU – 100-300€ mjesečno
U trećoj godini prosječna mjesečna prodaja bila bi:
AVIO KARTE- 70 -100 karata
TURISTIČKI ARANŽMANI - 15-20 aranžmana
PUTNA  ZDRAVSTVENA OSIGURANJA  - 30 -40 polisa
ZARADA NA MAGAZINU – 100-300€ mjesečno