Primalac franšize (franšizer) je pravno  ili fizičko lice koje potpisom posebnog ugovora prihvata jedan sistem rada koji od sada čini njegov sistem poslovanja. Tako ulazi u lanac distribucije koji ima prepoznatljivo ime. Franšizer je nezavisan preduzetnik odgovoran i izabran od davaoca franšize.

Od primaoca franšize očekujemo da budu energični, kreativni, spremni na naporan rad. Tražimo ljude spremne da prihvate naš način rada, naše procedure i programe, koji su se pokazali kao više nego uspješni. Potrebni su nam ljudi željni uspjeha, ljudi koji imaju viziju i koji su svjesni da uvijek postoji prostor za dalji napredak. Primaoci franšize treba da budu timski orijentisani, spremni da prihvate naša pravila, standarde, kao i periodične kontrole. Iskustvo u turizmu je poželjeno, ali nije neophodan uslov. Takođe, poželjno je iskustvo u vođenju sopstvene firme ili rad na nekoj rukovodećoj poziciji u preduzeću.

Ko su potencijalni primaoci franšize?

nezaposleni koji žele da započnu sopstveni posao                                                                                            
business početnici koji ulaskom u novi posao, odnosno, samozapošljavanjem žele da riješe svoj status                
preduzetnici koji su zainteresovani za nova ulaganja i/ili započinju svoje novo poslovanje  
preduzetnici u fazi rasta koji žele da osvoje tržište prepoznatljivim proizvodom ili da unaprijede poznate marke  
pravna lica koja su zainteresovana za rast i razvoj svog poslovanja putem franšize